IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwa Europejskie – czym są i jak działają?


Komisja Europejska dystrybuuje środki w ramach Horyzontu Europa w oparciu o rekomendacje Partnerstw Europejskich. Są to organizacje wspierające wdrażanie strategicznych programów naukowo-badawczych w poszczególnych obszarach tematycznych. Branżowe Punkty Kontaktowe współpracują z Partnerstwami i polskimi przedsiębiorcami w celu zwiększenia aktywności Polski w sięganiu po fundusze unijne.

Partnerstwa mają bezpośredni wpływ na tematy i zakresy ogłaszanych konkursów, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji o inwestycjach i pozwala na powiązanie środków unijnych z faktycznymi potrzebami danej branży. Partnerstwa działają w skali ogólnoeuropejskiej i zrzeszają różnorodne podmioty – jednostki administracji publicznej, ośrodki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa. Ich ścisła współpraca z Komisją Europejską przyczynia się do bardziej efektywnego wydatkowania środków w odpowiedzi na realne problemy rynku i środowiska.

Obecnie funkcjonują 3 rodzaje partnerstw:

  • współfinansowane – partnerstwo między Komisją Europejską a Agencją, która odpowiada za finansowanie projektów B+R w danym kraju,
  •  współprogramowane – konsolidują interesy Komisji Europejskiej i stowarzyszeń/organizacji reprezentujących daną branżę,
  • instytucjonalne – integrują partnerów publiczno-prywatnych w strategicznych obszarach badań i innowacji.

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka funkcjonujący  w ramach Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych obecnie zaangażowany jest w działania 3 Partnerstw: EIT Raw Materials, Batt4UE, Processes4Planet.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij