IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej
2023

Złoty Medal za „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko”

Przyznana przez:
China International Expo International Invention Competition

2023

Wyróżnienie "Marka Śląska" w kategorii Produkt za Materiały wzorcowe niezbędne w analizie urządzeń elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych na rynek UE regulowany dyrektywą RoHS

Przyznana przez:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

2023

Nagroda za poster pt. Effect of microadditives on selected properties of magnesium copper after deformation autorstwa

Przyznana przez:
Konferencja Advanced Materials and Technologies 2023

2023

Złoty Medal Złoty Medal za Innowacyjną technologię rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej

Przyznana przez:
16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023

2023

EKO NAGRODĘ za „Innowacyjna technologia rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej

Przyznana przez:
Prezes Polskiej Izby Ekologii

2022

Laureat konkursu Innowator Śląska w Kategorii Instytucja Badawczo-Rozwojowa za technologię wytwarzania materiałów wsadowych do zastosowań w technologii druku 3D – Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) oraz wysokowydajną technologię druku 3D_WAAM elementów pracujących w korozyjnym środowisku morskim, w tym śrub okrętowych

Przyznana przez:
Enterprise Europe Network - GAPR Gliwice

2022

Nagroda za technologię wytwarzania materiałów wsadowych do zastosowań w technologii druku 3D – Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) oraz wysokowydajną technologię druku 3D_WAAM elementów pracujących w korozyjnym środowisku morskim, w tym śrub okrętowych

Przyznana przez:
Prezesa Zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

2022

Srebrny medal za wynalazek pt. "Sposób wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich na miedzi i jej stopach"

Przyznana przez:
73. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2022 w Norymberdze

2022

Medal za wynalazek "Sposób recyklingu baterii wtórnych"

Przyznana przez:
World Intellectual Property Organization WIPO

2022

Złoty Medal za wynalazek "Sposób recyklingu baterii wtórnych"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®2022

2022

Srebrny Laur Innowacyjności za projekt "Rdzeń magnetycznie miękki dziewięciobiegunowy stojana bezszczotkowego stałoprądowego silnika małej mocy"

Przyznana przez:
Fedracja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

2021

Statuetka Zielonego Feniksa A.D. 2021 za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych

Przyznana przez:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”

2021

Medal PIE za zasługi dla zrównoważonego rozwojuPolskiej Izby Ekologii

Przyznana przez:
Polska Izba Ekologii

2021

Złoty medal za wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe na bazie grafenu

Przyznana przez:
Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS

2021

Medal za technologię odlewania wlewków ze stopów aluminium z otworem – tulei

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Aluminium & Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

2021

Laureat nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Przyznana przez:
Centrum Inteligentnego Rozwoju

2021

Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Przyznana przez:
Centrum Inteligentnego Rozwoju

2021

Złoty medal za rdzeń magnetycznie miękki bezszczotkowego, stałoprądowego silnika elektrycznego z magnesami trwałymi małej moc

Przyznana przez:
ITM INDUSTRY EUROPE

2021

Złoty Medal za za technologię wytwarzania wysokiej jakości sferycznych proszków z metali wysokotopliwych

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE na Tajwanie

2020

Złoty Medal za technologię wytwarzania wysokiej jakości sferycznych proszków z metali wysokotopliwych

Przyznana przez:
Innovation Week IWA 2020 online

2020

Złoty Medal za „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online

2020

Brązowy medal za "Technologię nanokrystalicznych rdzeni dla poprawy energii"

Przyznana przez:
Concours Lepine we Francji

2020

Srebrny medal za "Sposób przerobu odpadów ZSEE poprzez pirolizę niskotemperaturową"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online

2020

Dyplom za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku: „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko” i „Sposób przerobu odpadów ZSEE poprzez pirolizę niskotemperaturową”

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2020

III miejsce dla Ł-IMN w konkursie „Eureka! Dziennik Gazeta Prawna – odkrywamy polskie wynalazki" za technologię dotyczącą recyklingu odpadów baterii wtórnych litowo-jonowych

Przyznana przez:
Dziennik Gazeta Prawna

2019

Laureat konkursu Innowator Śląska 2019 za "Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko"

Przyznana przez:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

2019

Nagroda dla Naukowca z Przyszłością

Przyznana przez:
22nd International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies

2019

Złoty Medal za "Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko"

Przyznana przez:
68. Międzynarodowy Konkurs EUREKA2019 w ramach Międzynarodowej misji gospodarczej dla jednostek sfery nauki oraz MŚP

2019

Wyróżnienie w konkursie "Marka Śląskie" 2019 w kategorii produkt za "Technologię recyklingu odpadów akumulatorów litowo-jonowych i niklowo-wodorkowych”

Przyznana przez:
Kapituła konkursu "Marka Śląskie" 2019

2019

Srebrny Medal za "Metodę wytwarzania kompozytowego spoiwa Ti/CuNi50 do lutowania tytanu i jego stopów"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019

2019

Złoty Medal

Przyznana przez:
XXII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2019”

2019

Złoty Inżynier 2018 - wyróżnienie

Przyznana przez:
„Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej”, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

2019

Złoty Inżynier 2018 - Złoty Inżynier Ćwierćwiecza

Przyznana przez:
„Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej”, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

2019

Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego

Przyznana przez:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

2018

Srebrny Medal za "Metodę wytwarzania kompozytowego spoiwa Ti/CuNi50 do lutowania tytanu i jego stopów".

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE

2018

Srebrny Medal za „Technologię otrzymywania bloczków zaporowych o podwyższonych własnościach do maszyn odlewniczych Hazelett”.

Przyznana przez:
70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2018” w Norymberdze

2018

Srebrny Laur Innowacyjności za projekt "Wytwarzanie kompozytowego spoiwa Ti/CuNi50 do lutowania, spawania tytanu i jego stopów"

Przyznana przez:
Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o.

2018

Wyróżnienie za "Innowacyjną, prośrodowiskową technologię wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych"

Przyznana przez:
XV Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych

2018

Wyróżnienie za najlepszą prezentację wyników badań w formie posteru "Mikrostruktura i właściwości brązów cynowych wytworzonych metodą SPD"

Przyznana przez:
Zachodni Uniwersytet Technologiczny

2018

III miejsce i wyróżnienie za poster pt. "Selected biodegradable and nonbiodegradable materials - their impact on cells growth and proliferation"

Przyznana przez:
European Journal of Pharmacology

2018

Srebrny Medal za "Certyfikowane materiały odniesienia dla cynku oraz dla stopów cynku w gatunku ZA8 i ZA12”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

2018

Srebrny Medal za "Innowacyjny materiał ścierny z pomiedziowego żużla granulowanego do cięcia strumieniowego w osłonie wodnej w technologii abrasive water jet"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

2018

Złoty Medal

Przyznana przez:
XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2018”

2017

Orzeł Innowacji 2017 dla IMN

Przyznana przez:
Dziennik "Rzeczpospolita" i firmę KPMG

2017

Srebrny Laur Innowacyjności za "Technologia odzysku cynku z odpadów flotacyjnych w postaci kwalifikowanych koncentratów"

Przyznana przez:
FSNT- NOT

2017

Srebrny Laur Innowacyjności za "Sposób przetwarzania uciążliwych ekologicznie żużli konwertorowych ze świeżenia stopu CuFePb w surowiec ołowionośny"

Przyznana przez:
FSNT- NOT

2017

Wyróżnienie za wynalazek Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych

Przyznana przez:
Dziennik Gazeta Prawna- Eureka! Odkrywamy Polskie Wynalazki

2017

Srebrny Medal za Technologię wytwarzania sferycznych proszków wolframowych przeznaczonych do druku 3D metodą rozpylana plazmowego

Przyznana przez:
Targi INTARG

2017

Platynowy Medal za Topnik GALTOP do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza

Przyznana przez:
Targi INTARG

2017

Dyplom za Topnik GALTOP

Przyznana przez:
Czeską Izbę Hutniczą

2017

Srebrny Medal za technologię recyklingu odpadów akumulatorów litowo-jonowych i niklowo wodorkowych.

Przyznana przez:
The World Exhibition on Inventions,Research and New Technologies,Barcelona

2017

Dyplom Ministra Nauki i Innowacji Rumunii za technologię recyklingu odpadów akumulatorów litowo-jonowych i niklowo wodorkowych.

Przyznana przez:
Ministra Nauki i Innowacji Rumunii

2017

Złoty Medal za Technologię otrzymywania stopów normowanych miedzi aluminium z frakcji metalicznych pochodzących z przerobu odpadów ZSEE lub kabli Cu i Al

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2016

Dyplom za Innowacyjną technologię przerobu zużytych katalizatorów zawierających wolfram

Przyznana przez:
Targi INTARG

2016

Wyróżnienie w konkursie Laur Innowacyjności za Baterię termiczną BTR 10

Przyznana przez:
NOT

2016

Medal za Uniwersalny modułowy krystalizator do odlewania wlewków o przekroju prostokątnym

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

2016

Certyfikat Jakości 2015 w kategorii Nauka za Projekt Strategiczny "Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania"

Przyznana przez:
Fundację Qualitas

2016

Nominacja do nagrody Kryształowej Brukselki i wyróżnienie w kategorii Nauka - Instytuty za uczestnictwo w Programie Horyzont 2020

Przyznana przez:
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2016

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za Lekką, pasywną, warstwową osłonę balistyczną

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2016

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za Hydrocyklon klasyfikująco-zagęszczajacy nowego typu HC500/12°ZAM-IMN

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2016

Nagroda III Stopnia w kategorii Nauka w II edycji konkursu "Innowacje dla Sił Zbrojnych" RP

Przyznana przez:
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,MON

2015

Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości za Innowacyjną, ekologiczną metodę regeneracji kwaśnych roztworów chlorków miedzi stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych

Przyznana przez:
PARP

2015

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Bezkadmowe materiały stykowe

Przyznana przez:
MNiSW

2015

Brązowy Laur Innowacyjności za Baterię termiczną BTR 06

Przyznana przez:
NOT

2015

Srebrny Laur Inowacyjności za Technologię wytwarzania lekkich,wielowarstwowych, pasywnych pancerzy

Przyznana przez:
NOT

2015

Srebrny Medal za Cermetaliczny modyfikowany powierzchniowo materiał kompozytowy

Przyznana przez:
64 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii, Brussels Innova

2015

Medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG za Technologię przetwarzania mineralnego surowca wolframowego - szelitu do koncentratu wolframowego

Przyznana przez:
Targi INTARG

2015

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za Maszynę do ciągłego,wielożyłowego odlewania wlewków ze stopow aluminium (HCC)

Przyznana przez:
Międzynarpdpwe Targi Poznańskie

2015

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za Certyfikowane materiały odniesienia o symbolach LBA,LCA;CW710R,CW713R

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2014

Dyplom za sczegółną aktywność promocyjną

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2014

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za "Technologię otrzymywania stopów ren-nikiel"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2014

Złoty Medal ITM Nauka dla Gospodarki za "Ołowiowe akumulatory kwasowe 12V Galaxy Gold Power"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2014

Medal za "Maszynę do ciągłego,wielożyłowego odlewania wlewków ze stopów aluminium (HCC)"

Przyznana przez:
Targi Kielce

2014

Złoty Medal za" Bezkadmowe materiały stykowe "

Przyznana przez:
63 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik ,Bruselss" Innova

2014

Srebny Medal za "Sposób odzyskiwania ołowiu i metali towarzyszących ,zwłaszcza cyny z ołowiu surowego."

Przyznana przez:
63 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik „Bruselss Innova "

2014

Złoty Laur Innowacyjności zz projekt "Kompozytowy materiał termoelektryczny na bazie związku CoSb3 z dadatkiem grafenu lub tlenku grafenu"

Przyznana przez:
NOT

2014

Srebrny Laur Innowacyjności za projekt "Technologia odzysku wartościowych metali,z uwzględnieniem potasu,cynku i ołowiu z pyłów ołowiowo-cynkowych"

Przyznana przez:
NOT

2014

Brązowy Laur Innowacyjności za projekt "Opracowanie technologii przerobu odpadów akumulatorowych litowo-jonowych (Li-Ion) metodą mechaniczną i pirometalurgiczną w kierunku otrzymania stopów Al-Ni-Co do produkcji magnesów"

Przyznana przez:
NOT

2013

Srebrny Medal za " Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb"

Przyznana przez:
Jury Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2013

2013

Nagroda Specjalna za Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb

Przyznana przez:
Chinese Innovation and Invention Society - Taiwan

2013

Złoty Medal za " Amorficzny stator dla wysokoobrotowych silników PMBLDC"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2013

Złoty Medal za Amorficzny stator do wysokoobrotowych silników PMBLDC

Przyznana przez:
62 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik „Bruselss Innova 2013

2013

Srebrny Medal za Sposób otrzymywania stopów ren‐nikiel

Przyznana przez:
62 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik „Bruselss Innova 2013

2013

Srebrny Medal za Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb”

Przyznana przez:
Jury Międzynarodowych Targów INST 2013 ,TaiPei

2013

Medal Targów NonFerMet za „Sposób otrzymywania stopów ren‐nikiel”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Kielce

2013

Srebrny Laur Innowacyjności za "Innowacyjną konstrukcję hydrocyklonu HC 500"

Przyznana przez:
Naczelna Organizacja Techniczna

2013

Srebrny Laur Innowacyjności za " Nanokrystaliczne druty bimetalowe FeCu"

Przyznana przez:
Naczelna Organizacja Techniczna

2013

Brązowy Laur Innowacyjności za "Uruchomienie produkcji akumulatorów ołowiowych rozruchowych z elektrodą dodatnią otrzymaną metodą cięto-ciągnioną"

Przyznana przez:
Naczelna Organizacja Techniczna

2012

Nagroda za międzynarodowe osiągniecia wynalazcze- Bezodpadowa technologia przerobu złomu

Przyznana przez:
MNiSW

2012

Dyplom za" Piec metalurgiczny do utleniania metali nieżelaznych i ich stopów"

Przyznana przez:
MNiSW

2012

Dyplom za "Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową"

Przyznana przez:
MNiSW

2012

Dyplom za "Bezodpadową technologię utylizacji popiołożużli ze składowisk poprzez wydzielenie węgla metodą flotacji pianowej"

Przyznana przez:
MNiSW

2012

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki za "Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową"

Przyznana przez:
Minister Gospodarki

2012

Złoty Medal MTP za Elektrodę IMN Fe/Ni-Bim58

Przyznana przez:
MTP Innowacje Technologie Maszyny,Nauka dla Gospodarki

2012

Złoty Medal za Wolframian sodu dwuwodny

Przyznana przez:
MTP Innowacje Technologie-Maszyny ,Nauka dla Gospodarki

2012

Wyróżnienie XI Międzynarodowych Targów NonFerMet za Sposób wytwarzania kompozytów multiwłóknistych Cu-Nb

Przyznana przez:
Targi Kielce

2012

Medal XI Międzynarodowych Targów NonFerMet za Stop wstępny cynku ZnSb5 do cynkowania zanurzeniowego

Przyznana przez:
Targi Kielce

2012

Srebrny Medal za "Metodę uzyskania rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi iENA,Norymberga

2012

Złoty Medal Brussels INNOVA za Stop srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA

2012

Brązowy Medal Brussels Innova za Programowalny,kompaktowy manipulator"przedmiot-narzędzie"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technik,BRUSSELS INNOVA

2012

Złoty Medal z wyróżnieniem Brussels Innova za Technologię odzysku wolframu i miedzi z odpadowych złomów wolframowo – miedziowych WCu

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA

2012

Srebrny Medal Brussels Innova za Sposób zagospodarowania szkła kineskopowego (CRT)

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA

2011

Złoty medal MTP w kategorii Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej za Technologię wytwarzania renu metalicznego z nadrenianu amonu"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2011

Złoty medal MTP za druty płaszczowe

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2011

Medal Jubileuszowy z okazji 90-lecia Miedzynarodowych Targów Poznańskich za wieloletnią współpracę

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2011

Tytuł "Marka -Śląskie"

Przyznana przez:
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach

2011

Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości w kategorii Technologia Przyszłości za Technologię odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową

Przyznana przez:
PARP

2011

Złoty Medal Brussels Innova 2011 za Technologię odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową

Przyznana przez:
Jury 60 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, Brussels Innova

2011

Srebrny medal Brussels Innova 2011 za Bezodpadową technologię utylizacji popiołożużli

Przyznana przez:
Jury 60 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik ,Brussels Innova

2011

Srebrny medal Brussels Innova za Piec metalurgiczny do utleniania metali nieżelaznych i ich stopów

Przyznana przez:
Jury 60 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik ,Brussels Innova

2011

Złoty medal z wyróżnieniem Brussels Innova za Bezodpadową technologię przerobu złomu akumulatorowego

Przyznana przez:
Jury 60 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, Brussels Innova

2011

Srebrny Medal Brussels Innova 2011 za technologię Wylewy z ceramiczno-metalicznego kompozytu ZrO2 - Mo

Przyznana przez:
Jury 60 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, Brussels Innova

2010

Złoty Medal MTP za Maszynę flotacyjną IF-100W

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2010

Wyróżnienie w konkursie Innovator Śląska 2009 za "Nowe ekologiczne stopy miedzi o wysokim poziomie właściwości", w kategorii:instytuty sektora naukowo-badawczego

Przyznana przez:
GAPP

2010

Srebrny Medali Brussels Innova 2010 za "Nowe ekologiczne stopy miedzi na elementy armatury"

Przyznana przez:
Jury 59 Targów Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technik,Brussels Innova

2010

Medal 65-lecia Tradycji Inżynierii Materiałowej na Śląsku dla prof.Zbigniewa Śmieszka

Przyznana przez:
AMME World Academy - Światowa Akademia Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania

2010

Lider 2009 w grupie badań przemysłowych

Przyznana przez:
Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

2010

Dyplom MNiSW za "Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb"

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2009

Złoty Medal MTP w kategorii Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej za"Nowe ekologiczne stopy miedzi"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2009

Złoty Medal MTP w kategorii Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej za"Technologię produkcji wysokiej jakości akumulatorów ołowiowo-kwasowych"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2009

Dyplom MNiSW za "Amorficzny stator do wysokoobrotowych silników PMBLDC"

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2008

Tytuł Lider Polskiej Ekologii za Technologię przerobu odpadów cynkonośnych z instalacją odsiarczania gazów poprocesowych

Przyznana przez:
Minister Środowiska

2008

Złoty Medal Targów Brussels Innova Eureka za Technologię oczyszczania surowego siarczanu niklu

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Brussels Innova Eureka

2008

Dyplom MNiSW za "Sposób otrzymywania stopów ren-nikiel"

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2008

Złoty Medal MTP w kategorii Tranfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej za "Technologię produkcji wysokojakościowego koncentratu cynkowego"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2008

Złoty Medal MTP za "Spoiwa próżniowe na osnowie srebra i miedzi w postaci taśm i drutów"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2008

Złoty Medal MTP za "Aparat do kontroli zagazowania ciekłych stopów aluminium APZ+"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2008

Brązowy medal na 36. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie dla "Technologii oczyszczania surowego siarczanu niklu"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Jury Konkursowe 36 -Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie

2007

Srebrny Medal za Cermetaliczny modyfikowany powierzchniowo materiał kompozytowy

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczosći,Badan Naukowych i Nowych Technologii, Brussels

2007

Wyróżnienie w kategorii: " Technologia Przyszłości" w konkursie na " Polski Produkt Przyszłości" dla " Technologii oczyszczania surowego siarczanu niklu"

Przyznana przez:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2007

Tytuł "Gazela Biznesu 2007"

Przyznana przez:
Redakcja dziennika "Puls Biznesu" i wywiadowna gospodarczej Coface Poland

2007

Brązowy medal za „Certyfikowane materiały odniesienia dla metali nieżelaznych i ich stopów”

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury 56. Światowej Wystawy Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka-2007”

2007

Zloty medal za "Technologię przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego"

Przyznana przez:
Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej "Archimedes”

2007

Złoty medal za „Odzysk renu w postaci nadrenianu amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren ”w konkursie „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2006

Złoty Medal za "Technologię przetwarzania mineralnego surowca wolframowego - szelitu do koncentratu wolframowego"

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości INTARG

2006

Złoty medal za „Linię utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kineskopów”

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO

2006

Złoty metal za „Sposób odzyskiwania metali nieżelaznych z odpadów przemysłowych” Złoty medal za „Sposób i instalację do odzysku metali z przepracowanych wymieniaczy jonowych” Złoty medal za „Sposób odzysku nadrenianu amonu (VII) z kwaśnych roztworów zawierających ren” Srebrny medal za „Mobilną kolumnę jonowymienną” Srebrny medal za „Sposób wytwarzania cienkich amorficznych taśm metalicznych oraz urządzenie do wytwarzania cienkich amorficznych taśm metalicznych”

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury 55. Światowej Wystawy Innowacji, badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka-2006”

2006

Srebrny medal za „Technologię przerobu odpadów sprzętu elektronicznego z odzyskiem metali nieżelaznych i metali szlachetnych”

Przyznana przez:
Jury Międzynarodowej Wystawy Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA’2006 Norymberga

2005

Złoty medal za certyfikowane materiały odniesienia o symbolach LBA,LCA;CW710R,CW713R

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2005

Złoty metal za “Stop cynku zwłaszcza do cynkowania ogniowego i sposób jego wytwarzania” Złoty medal za “Kompleksową technologię ekologicznego przerobu ołowiowo-cynowych odpadów przemysłowych”

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury 54 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik “Brussels Eureka 2005”

2005

Tytuł “Lider Innowacji 2005” Statuetka i dyplom za innowacyjne rozwiązanie w skali światowej odlewania taśm amorficznych

Przyznana przez:
Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki oraz Marszałka Województwa Śląskiego

2005

Srebrny medal za instalację i sposób produkcji tlenków cynku

Przyznana przez:
VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej “Archimedes” Moskwa

2004

Dyplom za wynalazek "Bezkadmowe materiały stykowe"

Przyznana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2004

Tytuł “Lider Innowacji 2004” statuetka, medal i dyplom za uruchomienie produkcji stopu cynku WEGAL. Rozwiązanie zaprezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Nauki INTARG 2004

Przyznana przez:
Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach

2004

Wyróżnienie w konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes w Kategorii “Transfer Technologii i Innowacje w Ochronie Środowiska”

Przyznana przez:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, BP, Groundwork Blackburn i firmy członkowskie Programu Czysty Biznes

2004

nazwa przyznający rok Brązowy medal za masę ścierną i spoiwo mas ściernych Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’91 1991 Złoty medal za sposób otrzymywania tlenku miedzi Złoty medal za sposób odzysku i utylizacj

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury Światowego Salonu Wynalazków, Badań i Nowej Techniki Brussels Eureka 2004

2003

Złoty Medal za Lekką, pasywną, warstwową osłonę balistyczną.

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2003

I nagroda za opracowanie i wdrożenie technologii odzysku metali ze złomu elektronicznego

Przyznana przez:
Konkurs Recykling Techniki – Technika Recyklingu organizowany przez NFOŚiGW i Przegląd Techniczny

2002

Złoty Medal za Hydrocyklon klasyfikująco-zagęszczający nowego typu HC500/12°ZAM-IMN

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

2002

Złoty medal za ekologiczną technologię przerobu ołowionośnych odpadów przemysłowych

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury Światowego Salonu Wynalazków, Badań i Nowej Techniki Brussels Eureka 2002

2002

Medal i dyplom za aerator maszyny flotacyjnej

Przyznana przez:
Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2002

2002

Dyplom uznania za opracowanie projektu aeratora maszyny flotacyjnej

Przyznana przez:
Komitet Badań Naukowych

2001

Kryształowa Brukselka - nominacja

Przyznana przez:
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2000

Puchar i dyplom dla IMN O/Legnica za dynamiczną i owocną promocję wynalazków w kraju i na międzynarodowych wystawach innowacji

Przyznana przez:
Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

1999

Złoty medal za opracowanie mineralnego uzdatniacza wody Aquacleanit

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’99

1999

Złoty medal za opracowanie instalacji i sposobu ekologicznego przerobu odpadów z przemysłu metali nieżelaznych

Przyznana przez:
II Międzynarodowa Wystawa INNOWACJE’99

1999

Złoty medal za nowy wyrób - drut płaszczowy Dumet

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi ELTARG

1998

Złoty medal za nowy materiał stykowy AgSnO2

Przyznana przez:
Międzynarodowe Targi ELTARG

1998

Złoty medal z wyróżnieniem za ekologiczne wykorzystanie odpadów do produkcji tlenku miedziowego

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’98

1997

Złoty medal z wyróżnieniem za instalację i sposób ekologicznego przerobu odpadów z przemysłu metali nieżelaznych

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’97

1996

Wyróżnienie za technologię i produkcję rdzeni amorficznych magnetycznie miękkich i transformatorów IV nagroda za zagospodarowanie odpadów bazaltowych w produkcji wełny mineralnej

Przyznana przez:
Wielki Konkurs Wynalazczy w Dziedzinie Ochrony Środowiska – Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

1995

Srebrny medal za sposób i instalację do ekologicznego odzysku metali nieżelaznych

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’95

1994

Srebrny medal za urządzenie do wykrywania wad w linach stalowych Srebrny medal za sposób produkcji oraz instalację do produkcji mineralnego uzdatniacza wody Hydrocleanit

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’94

1993

Srebrny medal za efektywny i proekologiczny przerób odpadów cynkonośnych

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’93

1992

Złoty medal za sposób otrzymywania tlenku miedzi Złoty medal za sposób odzysku i utylizacji odpadowych ścierniw żużlowych

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’92

1991

Brązowy medal za masę ścierną i spoiwo mas ściernych

Przyznana przez:
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA’91

2001

Złoty medal z wyróżnieniem za ekologiczny sposób przerobu koncentratów miedzi z wykorzystaniem żużli stalowniczych Złoty medal za aerator maszyny flotacyjnej Srebrny medal za technologię odzysku platyny i innych metali nieżelaznych z odpadowych roztworów

Przyznana przez:
Międzynarodowe jury Światowego Salonu Wynalazków, Badań i Nowej Techniki Brussels Eureka 2001

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij