IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

PROGNOZOWANIE ENERGII REDUKCJI DLA KRUSZAREK STOŻKOWYCH TYPU WARSTWOWEGO

ELNIKOVA S. P., GAZALEEVA G. I.: PROGNOZIROWANIJE ENERGII RAZRUSZENIJA W KONUSNYCH DROBIŁKACH, RABOTAJUSZCZICH „W SŁOJE”, OBOGASZCZENIJE RUD 2019,  nr 5, s. 3–8, WM

SORPCJA WYMIANY JONOWEJ W HYDROMETALURGII RENU: PRZEGLĄD

BLOKHIN А. А., MIKHAYLENKO M. A.: PROCESSY JONOOBMIENNOJ SORBCII W GIDROMETALLURGII RENIJA. CVJETNYJE METALLY 2019,  nr 10, s. 18–27, WM

WYZWANIA DLA BEZOŁOWIOWYCH STOPÓW MIEDZI

B. REETZ, T.MÜNCH: HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE BLEIFREIHEIT VON KUPFERLEGIERUNGEN , METALL 2019,  nr 11, s. 444–447, WM

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURALNA I TRYBOLOGICZNA STRUKTUR MOLIBDEN – WĘGLIK MOLIBDENU WYTWARZANYCH PRZEZ SPIEKANIE WSPOMAGANE PLAZMĄ ISKROWĄ

CAN CEKLI,  GULTEKIN GOLLER: MICROSTRUCTURAL AND TRIBOLOGICAL CHARACTERIZATION OF MOLYBDENUM–MOLYBDENUM CARBIDE STRUCTURES PRODUCED BY SPARK PLASMA SINTERING , INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2019, nr 11, s. 1039-1046, WM

WPŁYW GĘSTOŚCI PRĄDU I CZASU OSADZANIA NA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ I ZUŻYCIE POWŁOK ZE STOPÓW Ni –W

SHAIK SHAJAHAN1 AND ANINDYA BASU1: EFFECT OF CURRENT DENSITY AND DEPOSITION TIME ON THE CORROSION AND WEAR RESISTANCE OF NI–W ALLOY COATINGS, , INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2019, nr 12, s. 1160–1167, WM 

ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI MATERIAŁÓW POROWATYCH WYTWARZANYCH METODAMI METALURGII PROSZKÓW PRZEZ POROWATOŚĆ WEWNĄTRZZIARNOWĄ

MARK A. ATWATER: RECONSIDERING FUNCTIONAL POWDER METALLURGY WITH INTRAPARTICLE POROSITY, METAL POWDER REPORT 2019, nr 5, s. 251-254,  WM 

METODA WEWNĘTRZNEGO MIESZANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRZY ODLEWANIU DUŻYCH KĘSÓW ZE STOPU ALUMINIUM

YANG QIU, ZHIFENG ZHANG, HAODONG ZHAO: INTERNAL ELECTROMAGNETIC STIRRING METHOD FOR PREPARING A LARGE-SIZED ALUMINUM ALLOY BILLET, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2019, nr 11, s. 1083-1086, WM

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE KOMPOZYTÓW Fe/ZrSiO4 WYTWORZONYCH METODĄ MIELENIA I SPIEKANIA WSPOMAGANEGO ELEKTROISKROWO

WENTAO HU, XI’AN FAN, ZIGUI LUO AT ALL: MICROSTRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF  FE/ZRSIO4 COMPOSITES PREPARED BY MECHANICAL MILLING AND SPARK PLASMA SINTERING, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2019, nr12, s. 2002707, MW 

ZDOLNOŚĆ FORMOWANIA STRUKTURY AMORFICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU CHEMICZNEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNIE MIĘKKICH STOPÓW TRÓJSKŁADNIKOWYCH Fe-Nb-B

MAN ZHU, PENG TAO, LIJUAN YAO, ZENGYUN JIAN AND FANG'E CHANG: COMPOSITION DEPENDENCE OF THE GLASS-FORMING ABILITY AND SOFT MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-RICH Fe–Nb–B TERNARY ALLOYS, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2019, nr 12, s. 1116–1122,  WM 

JAK PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY KORZYSTA Z DRUKU 3D W METALU

MORGAN R. NICHOLS: HOW DOES THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BENEFIT FROM 3D METAL PRINTING?, METAL POWDER REPORT, VOL. 74, No 5, 2019, STR. 257 – 258,  WM

PRZYSZŁOŚCIOWY ZAKŁAD RECYKLINGU AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH

MASSIMO MACCAGNI, EDOARDO GUERRINI: THE LEAD ACID BATTERY RECYCLING PLANT OF FUTURE, WORLD OF METALLURGY – ERZMETAL 2020, nr 1, s. 22 -27, WM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij