IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałowych realizuje prace badawcze i aplikacyjne z zakresu szeroko rozumianego przetwórstwa metali nieżelaznych. Działalność Centrum skupia się na badaniach przemysłowych oraz rozwojowych dotyczących projektowania składu chemicznego nowych gatunków stopów oraz materiałów kompozytowych na osnowie metali nieżelaznych takich jak: miedź, cynk, ołów, srebro, oraz rozwoju nowych technologii wytwarzania i przetwarzania, a także określaniu wzajemnych relacji pomiędzy składem chemicznym, parametrami procesów technologicznych a strukturą i właściwościami. Siłą Centrum jest wykwalifikowana kadra naukowo-techniczna o dużym doświadczeniu w zakresie współpracy z przemysłem oraz bogaty potencjał badawczo-technologiczny.

 

Struktura Centrum


Dyrektor Centrum
dr inż. Joanna Kulasa
tel. 32 23 80 711, e-mail joanna.kulasa@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii Przyrostowych
Lider Grupy Badawczej: dr inż. Aleksander Kowalski
tel. 32 23 80 232, e-mail aleksander.kowalski@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii Ciekłofazowych
Lider Grupy Badawczej: mgr inż. Beata Cwolek
tel. 32 23 80 742, e-mail beata.cwolek@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii Kształtowanie Objętościowego
Lider Grupy Badawczej: dr inż. Wiesław Kazana
tel. 32 23 80 642, e-mail wieslaw.kazana@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Materiałowych, Tribologii i Inżynierii Powierzchni
Kierownik: mgr inż. Witold Malec
tel. 32 23 80 511, e-mail witold.malec@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Wytwarzania i Aplikacji
Kierownik: mgr inż. Jarosław Kalabis
tel. 32 23 80 424, e-mail jaroslaw.kalabis@imn.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Produkcji Małoseryjnej
Kierownik: inż. Krzysztof Marszowski
tel. 32 23 80 215, e-mail krzysztof.marszowski@imn.lukasiewicz.gov.pl

Oferta badawcza


[ULOTKA do pobrania]

Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałowych specjalizuje się w badaniach procesów topienia i odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz technologii przyrostowych (AM) realizowanych zarówno na potrzeby partnerów przemysłowych, jak i jednostek naukowo-badawczych. Oferujemy również doradztwo w zakresie optymalizacji parametrów technologicznych oraz oceny potencjału i potrzeb technologicznych w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Zapewniamy wsparcie naukowo-techniczne we wdrażaniu i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Oferta obejmuje również:

 • ekspertyzy przypadków awaryjnych uszkodzeń powstających w warunkach
  eksploatacji gotowych wyrobów z miedzi i jej stopów
 • ekspertyzy w zakresie rodzaju wad materiałowych oraz przyczyn ich występowania
 • ekspertyzy materiałowe dla oceny zgodności
 • identyfikacja gatunku materiału

Badania metalograficzne obejmujące przygotowywanie zgładów metalograficznych, trawienie, przygotowywanie cienkich folii, badania makro-, mikro- i nanostruktury, jakościową oraz ilościową analizę struktury, analizę topografii powierzchni, badania faktograficzne. 

Badania właściwości fizycznych obejmujące badania właściwości termicznych (wyznaczanie temperatury solidus i likwidus), badania przemian fazowych, termografia aktywna, badania właściwości elektrycznych, badania odporności na erozję łukową i na łączenie.

Badania właściwości mechanicznych i technologicznych w tym: badania właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiałów, badania twardości, badania udarności, badania tłoczności i anizotropii plastycznej, badania i próby technologiczne rur, prętów i drutów.

Badania właściwości tribologicznych oraz struktury geometrycznej powierzchni obejmujące badania tribologiczne metodą pin-on-disk realizowane w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, badania tribologiczne symulujące rzeczywiste warunki pracy układów tribologicznych realizowane w układzie tuleja-wałek, analizę topografii powierzchni, badania chropowatości.

Projektowanie i symulacja w tym: komputerowe projektowanie obiektów 2D i 3D, opracowywanie modeli na potrzeby symulacji komputerowych, matematyczno-fizyczne modelowanie procesów kształtowania plastycznego metali w oparciu o metody elementów skończonych wraz optymalizacją technologii procesów przeróbki plastycznej metali i stopów.

 

Oferta technologiczna


Zakres działalności Zakładu Zaawansowanych Technologii Materiałowych koncentruje się na wielu aspektach technologicznych obejmujących cały cykl procesu produkcyjnego materiałów. W szczególności obejmuje opracowania z zakresu procesu topienia i odlewania metali nieżelaznych i ich stopów, przeróbki plastycznej (wyciskanie, walcowanie, ciągnienie), cynkowania jednostkowego i ciągłego, projektowania i wytwarzania nowych stopów i kompozytów, technologii przyrostowych (drukowanie 3D w metalu), wytwarzania materiałów na certyfikowane materiały odniesienia, recyklingu odpadów.

Działalność technologiczna Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN obejmuje:

 • badania technologiczno-aplikacyjne
 • prace innowacyjno-wdrożeniowe
 • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu metali nieżelaznych
 • ekspertyzy
 • szkolenie dla pracowników przemysłu różnych branż
 • produkcję małotonażową wyrobów odlewanych i wyciskanych z metali nieżelaznych
  i ich stopów, wyrobów ciągnionych oraz drutów bimetalowych

Szczegółowy zakres oferty

Działalność usługowo-handlowa


Specjalizujemy się w produkcji małoseryjnej odlewanych wyrobów z metali nieżelaznych oraz ciągnionych wyrobów litych i bimetalowych. Wykonujemy stopy o nietypowych składach chemicznych według specyfikacji klienta oraz w niewielkich partiach.

Asortyment wyrobów odlewanych

Asortyment ciągnionych wyrobów litych i bimetalowych

Wyposażenie


Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych dysponuje specjalistyczną aparaturą badawczą oraz urządzeniami doświadczalno-technologicznymi do wytwarzania wyrobów ze stopów metali nieżelaznych oraz ich kompozytów umożliwiającą realizacje prac zarówno o charakterze poznawczym, jak i aplikacyjnym.

Aparatura naukowo-badawcza

Urządzenia technologiczneTa strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij