Prezentacja

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów skupia swoją działalność na doskonaleniu i rozwijaniu nowych technologii wytwarzania wyrobów odlewanych, walcowanych, wyciskanych i ciągnionych z metali i stopów, głównie na osnowie lub z udziałem miedzi, cynku i ołowiu. Zakład zajmuje się także cynkowaniem ogniowym i przetwórstwem metali szlachetnych. Zakład liczy obecnie 18 pracowników w tym 10 z wyższym wykształceniem i stanowi jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu, zajmującą się rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych z zakresu przetwórstwa metali nieżelaznych.


Działalność naukowo-badawcza:

 • projektowanie nowych stopów miedzi, cynku, ołowiu, cyny, platyny i innych o żądanych własnościach;
 • technologie odlewania metali nieżelaznych i ich stopów;
 • technologie przetwarzania metali i stopów metodami przeróbki plastycznej;
 • procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 • badanie zjawisk zachodzących w metalach i stopach podczas przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej;
 • analizy rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów, wykonywane z zastosowaniem systemu termowizyjnego INFRAMETRICS-760.
 • siatki katalityczne stosowane w przemysłowych procesach utleniania amoniaku (patrz prezentacja w formacie Power Point)

 

Wyposażenie

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów posiada nowoczesną aparaturę badawczą i urządzenia obejmujące między innymi:
 

 • uniwersalne maszyny wytrzymałościowe z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań w zakresie temperatur od -70 do 1100 °C,
 • twardościomierze do pomiaru twardości sposobami Rockwella, Brinella, Vickersa,
 • młot udarnościowy,
 • urządzenie do pomiaru granicy sprężystości i modułu Younga przy zginaniu,
 • oprzyrządowanie do prowadzenia prób technologicznych wyrobów hutniczych (skręcanie przeginanie, tłoczność itp.),
 • mikroskopy optyczne,
 • elektronowy mikroskop skaningowy,
 • dylatometr różnicowy,
 • termowizyjny system Inframetrics 706 z kamerą.
 • indukcyjne piece tyglowe od 10 do 100 kg,
 • stacja przygotowania mas formierskich,
 • ciągarkę ławową o maksymalnej sile ciągnienia 40 kN,
 • walcarkę kwarto "Thalman” przeznaczona do walcowania na zimno taśm i pasów o szerokości max.180mm i grubości 2.2 - 0.2mm,
 • piece elektryczne oporowe do obróbki cieplnej,
 • aparaturę tensometryczną f-my Hottinger Baldwin Messtechnik do pomiarów naprężeń w elementach maszyn i urządzeń do pomiaru naprężenia ciągnienia,
 • aparaturę do poziomowania pras hydraulicznych,
 • przenośny aparat do pomiaru chropowatości powierzchni Tester T1000 f-my Hommelwerke.

 

Oferta

Usługi i ekspertyzy:
 

 • odlewanie i przetwarzanie stopów metali nieżelaznych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej;
 • eksperymentalne cynkowanie ogniowe detali stalowych;
 • prowadzenie prac wdrożeniowych i prób przemysłowych nowych rozwiązań technologicznych i technicznych;
 • badania i pomiary laboratoryjne własności i struktury metali i stopów;
 • badania termowizyjne z wykorzystaniem systemu Inframetrics 760 B (prezentacja PowerPoint);
 • badania topografii powierzchni i składu chemicznego w mikroobszarach z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (prezentacja PowerPoint);
 • współpraca przy opracowaniu założeń, projektowaniu i uruchamianiu nowych lub modernizowanych procesów i linii technologicznych;
 • ekspertyzy i analizy istniejących i projektowanych zakładów i linii technologicznych pod kątem oceny i racjonalizacji procesów przetwarzania metali, minimalizacji zużycia surowców i nośników energii, maksymalizacji uzysków i poprawy jakości produktów.

 

Referencje

Wykonane najważniejsze prace badawczo-rozwojowe:
 

 • Zakłady Metalurgiczne "Silesia” S.A., Katowice
 • "Modernizacja technologii wytwarzania blach ze stopu cynku z dodatkami miedzi i tytanu”.
 • Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław”, Bukowno
 • "Uruchomienie nowej produkcji wieloskładnikowych stopów cynkowniczych oraz innych stopów cynku (odlewniczych)”.
 • Projekt badawczy pt.
 • "Badania wpływu dodatków Cr, Ni, Ti, Sn, Zr w stopach miedzi na procesy wydzielania, podatność do przeróbki plastycznej i własności użytkowe dla opracowania materiału o korzystnym połączeniu własności mechanicznych i przewodności elektrycznej”.
 • ZPM "INMET” Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice.
 • "Opracowanie technologii wytwarzania nowych wyrobów z dwuskładnikowych stopów srebro-miedź w postaci krążków, pasów i blach oraz drutów z wieloskładnikowych twardych spoiw srebrnych”.
 • Walcownie Metali "Dziedzice” S.A., Czechowice-Dziedzice
 • "Modernizacja technologii wytwarzania prętów i kształtowników z mosiądzów ołowiowych celem poprawy geometrii, jakości powierzchni i własności wyrobów przeznaczonych dla potrzeb kraju i na eksport”.
 • Walcownia Metali "Łabędy” S.A. w Gliwicach
 • "Technologia produkcji taśm mosiężnych z wsadu odlewanego poziomo sposobem ciągłym, przeznaczonych na elementy tłoczone”.
 • Walcownia Metali "Łabędy” S.A. w Gliwicach
 • "Modernizacja technologii wytwarzania taśm z trudnoprzerabialnych stopów miedzi w oparciu o poziomy odlew ciągły dla poprawy jakości i zwiększenia wydajności produkcji”.
 • Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych "PEDMO” S.A. Tychy
 • "Opracowanie technologii wytwarzania topników, rafinatorów i modyfikatorów oraz badania skuteczności ich oddziaływania na własności i strukturę półwyrobów z miedzi i jej stopów”.
 • Projekt badawczy zamawiany
 • "Nowe materiały i technologie zaawansowane stymulujące wzrost poziomu innowacyjności przemysłu metali nieżelaznych. 
 • Temat 2: "Nowe materiały na bazie miedzi w aspekcie dostosowania ich do specyficznych zastosowań z uwzględnieniem mosiądzów automatowych wraz z technologią wytwarzania z nich gotowych wyrobów". 
 • Temat 3: "Nowe stopy na bazie metali szlachetnych”. 
 • Temat 5: "Nowe stopy i wyroby o strukturze warstwowej”.
 • Projekt celowy zamawiany
 • "Optymalizacja wykorzystania zasobów i produkcji metali nieżelaznych w aspekcie dostosowania do warunków gospodarki rynkowej” 
 • Temat 1: "Struktura rynku i zastosowania metali nieżelaznych”. 
 • Temat 2.7.: "Analiza i określenie kierunków modernizacji procesów i technologii wytwarzania wyrobów ciągnionych i tłoczonych z miedzi, cynku i aluminium”. 
 • Temat 2.8.: "Analiza i określenie kierunków modernizacji procesów i technologii wytwarzania wyrobów walcowanych z miedzi, cynku i aluminium”.
 • Mennica Państwowa S.A. Warszawa
 • "Opracowanie technologii wytwarzania i badania własności użytkowych nowych stopów na siatki katalityczne i katalityczno-wychwytujące”.
 • Mennica Państwowa S.A. Warszawa
 • "Nowy typ pakietów siatek katalitycznych i katalityczno-wychwytujących do procesu utleniania amoniaku w średniociśnieniowych instalacjach kwasu azotowego”.
 • Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice” S.A.
 • "Modernizacja technologii wytwarzania taśm i blach z mosiądzów”.
 • Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice” S.A.
 • "Modernizacja technologii produkcji taśm miedzianych”.
 • ZPM INMET – Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice
 • "Uruchomienie produkcji drutów bimetalowych FeNi42-Cu obrabianych powierzchniowo, przeznaczonych na złącza próżnioszczelne szkło-metal oraz drutów bimetalowych Stal-Cu w rozszerzonym zakresie wymiarowym, przeznaczonych na kable, głównie na eksport”.
 • Projekt badawczy pt.:
 • "Utwardzane wydzieleniowo stopy miedzi otrzymane na drodze szybkiego schładzania ze stanu ciekłego”.
 • Projekt badawczy pt.:
 • "Podwyższenie efektywności umocnienia wydzieleniowego stopów miedzi poprzez kontrolowane kształtowanie struktury i morfologii wydzieleń”.

Dane kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice
Fax:  32 231 69 33
 
Kierownik Zakładu:
dr inż. Barbara Juszczyk
tel.: 32 23 80 552
email: barbaraj@imn.gliwice.pl
 
Sekretariat:
Małgorzata Ksoll
tel.: 32 23 80 411
email: malgorzataks@imn.gliwice.pl
 
Zastępca  Kierownika Zakładu:
mgr inż. Łukasz Wierzbicki
tel.: 32 23 80 740
email: lukasz.wierzbicki@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij