IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE

Badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zakład Chemii Analitycznej Łukasiewicz - IMN w Gliwicach przeprowadza badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS (dyrektywa 2002/95/WE z dnia z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Decyzja Komisji 2005/618/WE ustanowiła maksymalne wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dopuszczając maksymalną wartość koncentracji 0,1 % wagowo w materiałach jednorodnych dla ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych difenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE) oraz 0,01 % wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.

W Zakładzie Chemii Analitycznej Łukasiewicz - IMN przeprowadza się badania wyrobów (wstępna klasyfikacja oraz ilościowe określenie zawartości w/w niebezpiecznych substancji) wykorzystując wysokospecjalistyczną aparaturę pomiarową;spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF), spektrometry absorpcji atomowej, spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, spektrofotometry UV/VIS, chromatografy gazowe i cieczowe.

Bliższych informacji na temat badań udziela:

mgr inż. Andrzej Hryniszyn tel.032 2380478,
tel. kom. 0 601 454 491 e-mail andrzej.hryniszyn@imn.lukasiewicz.gov.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij