IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Do zakresu działania należy:

 • opracowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych, w tym kontakt z mediami i komunikacja w mediach społecznościowych;
 • zapewnienie spójnego wizerunku na wszystkich stronach i portalach internetowych oraz mediach społecznościowych instytutu Łukasiewicza;
 • budowanie świadomości marki Łukasiewicza; współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu (public relations i media relations);
 • prowadzenie prac w zakresie informacji naukowo-technicznej;
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (strona internetowa, media społecznościowe, inne);
 • prowadzenie biblioteki naukowo – technicznej, gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 • rejestracja dorobku naukowego pracowników w Polskiej Bibliografii Naukowej;
 • przygotowywanie materiałów reklamowych, informacyjno-promocyjnych, konferencyjnych itp.;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych na wydarzenia branżowe, w których uczestniczy Instytut;
 • nadzór nad wykonaniem prac reklamowych przez agencje reklamowe, podwykonawców i dostawców;
 • współpraca w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego;
 • organizacja wydarzeń promocyjnych, w tym konferencji, seminariów i webinariów;
 • prowadzenie projektów w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR);
 • redakcja wydawnictw; współredagowanie BIP.

Dane KontaktoweKierownik:
mgr Anna Zawiślak-Królikowska
tel. 32 23 80 455, e-mail anna.zawislak-krolikowska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika:
mgr Sylwia Borowik
tel. 32 23 80 675, e-mail sylwia.borowik@imn.lukasiewicz.gov.pl


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij