IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Centrum Materiałów Proszkowych i Kompozytowych prowadzi prace B+R (badawczo-rozwojowe) dotyczące:

 • wytwarzania proszków metodą rozpylania plazmowego,
 • opracowywania powłok funkcjonalnych otrzymywanych metodą natrysku plazmowego,
 •  wytwarzania mikro- i nanoproszków metalicznych i kompozytowych metodami chemicznymi, mechanicznej syntezy oraz poprzez mielenie,
 • recyklingu materiałów opartego o technologie plazmowe i chemiczne.

Prace prowadzone są w ramach współpracy z przemysłem oraz ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi.

Struktura Centrum


Dyrektor Centrum:

dr hab. Adriana Wrona

tel. 32 23 80 632, e-mail adriana.wrona@imn.lukasiewicz.gov.pl

 

Grupa Badawcza Mikro i Nano Proszków
Lider Grupy Badawczej: dr inż. Alicja Hryniszyn
tel. 32 2380 241, e-mail alicja.hryniszyn@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii Plazmowych
Lider Grupy Badawczej: mgr inż. Marcin Lis
tel. 32 2380 623, e-mail marcin.lis@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Metalurgii Proszków
Lider Grupy Badawczej: dr Jacek Mazur
tel. 32 2380 351, e-mail jacek.mazur@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Strukturalnych i Mikrostrukturalnych
Kierownik: dr Katarzyna Bilewska
tel. 32 2380 222, e-mail katarzyna.bilewska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Właściwości Fizycznych
Kierownik: mgr inż. Małgorzata Osadnik
tel. 32 2380 612, e-mail malgorzata.osadnik@imn.lukasiewicz.gov.pl


Oferta


WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PROSZKÓW:

 • wytwarzanie proszków sferycznych metodą rozpylania plazmowego,
 • opracowywanie i wytwarzanie mikro- i nanoproszków metalicznych i kompozytowych,
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów proszkowych metodami chemicznymi, mechanicznej syntezy oraz poprzez mielenie, granulowanie proszków,
 • wytwarzanie materiałów nanokrystalicznych litych techniką spiekania impulsowo-plazmowego (SPS),
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów warstwowych otrzymywanych techniką natryskiwania plazmowego. 

 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE:

 • recykling materiałów oparty o technologie plazmowe,
 • wytwarzanie materiałów aktywnie biologicznych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych opartych o kompozyty na osnowie miedzi,
 • wytwarzanie proszków przeznaczonych do procesów additive manufacturing (AM), 
 • wytwarzanie materiałów na styki elektryczne na bazie srebra i wolframu, 
 • wytwarzanie materiałów termoelektrycznych i piezoelektrycznych do odzyskiwania i konwersji energii,
 • wytwarzanie materiałów do pracy w ekstremalnych warunkach z udziałem metali wysokotopliwych takich jak: ren, molibden,
 • modyfikacja powierzchni proszków.

 USŁUGI BADAWCZE:

 • mikroanaliza na mikroanlizatorze rentgenowskim, 
 • modyfikacja powierzchni proszków,
 • analiza fazowa na dyfraktometrze rentgenowskim,
 • rozkład wielkości uziarnienia,
 • gęstość rzeczywista, pozorna i nasypowa,
 • badanie powierzchni właściwej i wielkości porów, 
 • badanie oraz obliczanie wartości współczynnika Seebecka oraz oporności elektrycznej,
 • erozja łukowa styków elektrycznych i pomiar rezystancji zestykowej,
 • badanie przewodności elektrycznej metali nieżelaznych,
 • badania ogniw termoelektrycznych, 
 • badania właściwości piezoelektrycznych.

Wyposażenie


Centrum Materiałów Proszkowych i Kompozytowych posiada następujące wyposażenie:

TECHNOLOGICZNE

 • zestaw do natryskiwania plazmowego AP50 – Plasma System firmy Flame Spray Technologies wraz z manipulatorem do próbek konstrukcji IMN,
 • system do sferoidyzacji i dekompozycji plazmowej,
 • urządzenie SPS do spiekania impulsowo-plazmowego (Spark Plasma Sintering) firmy FCT o nacisku 50kN i temperaturze spiekania do 2200°C,
 • zestaw pieców elektrycznych laboratoryjnych przystosowanych do pracy w atmosferach ochronnych i redukcyjnych (Tmax = 1150ºC) oraz w powietrzu (Tmax = 1350ºC),
 • młyny: planetarny młyn kulowy typu PM400 firmy Retsch, wysokoenergetyczny młyn Pulverisette 7 firmy Fritsch, młyn kriogeniczny CryoMill firmy Retsch,
 • granulator EL1 firmy EIRICH,
 • prasy hydrauliczne pionowe o naciskach maksymalnych 30, 100, 350T, 
 • wirówkę  Centrifuge 5804 firmy Eppendorf AG,
 • sonfikator VCX750 firmy Sonics&Materials, INC, 
 • liofilizator Alpha 2-4 LDplus firmy CHRIST,
 • zamrażalkę ULUF 65 firmy ARCTIKO,
 • kabinę inżektorową do obróbki strumieniowo-ściernej firmy New-Tech,
 • komory rękawicowe do pracy w atmosferach ochronnych.

BADAWCZE

 • modelowe urządzenie probiercze do badania erozji łukowej i rezystancji zestykowej,
 • mikroanalizator rentgenowski JXA-8230 firmy JEOL ze spektrometrami falowo- i energodyspersyjnymi (WDS i EDS),
 • dyfraktometr rentgenowski XRD 7 firmy Seifert – FPM,
 • aparat NanoTec analysette 22 firmy Fritsch,
 • aparat SediGraph 5100 firmy Micromeritics,
 • aparat AccuPyc 1330 firmy Micromeritics,
 • aparat Gemini 2360 firmy Micromeritcs,
 • aparat 3-Flex firmy Miromeritics,
 • urządzenie LSR-3 firmy LINSEIS,
 • urządzenie do badania przewodności elektrycznej Sigmatest.

Współpraca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych,
 • ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.,
 • CERTECH Sp. z o.o.,
 • ChM, Juchnowiec Kościelny, k. Białegostoku,
 • ERTEC, Wrocław,
 • Helioenergia Sp z o.o.,
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice,
 • Instytut Fizyki Jądrowej,
 • Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Instytut Spawalnictwa,
 • Instytut Technologii Eksploatacji, ITeE,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ITME Warszawa,
 • LIPOPHARM.pl,
 • Plasma System S.A.,
 • Politechnika Częstochowska – Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Częstochowa,
 • Politechnika Śląska – Katedra Nauki o Materiałach, Katowice, Katedra, Optoelektroniki, Gliwice oraz Instytut Fizyki CND, Gliwice,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Katowice,
 • WOLFTEN, Wrocław,
 • Współpraca w ramach Śląskiego Klastra „NANO".
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij