IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej
W dniach 26-28 października 2011, w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Metalurgia miedzi” zorganizowana przez  Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S.A., SITMN oraz  Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu,  która zgromadziła ponad 150 uczestników.
 
Konferencja wiązała się z Jubileuszem 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A.- jednego
z czołowych producentów miedzi na świecie, a patronat nad konferencją objął prezes KGHM Polska Miedź S.A. dr Herbert Wirth, przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji, w skład którego weszli również:
-          Hans Jacobi - GDMB
-          Bernd Friedrich -  RWTH Aachen
-          Kari Knuutila -  Outotec Oyj
-          Florian Kongoli - FLOGEN Technologies Inc.
-          Krzysztof  Fitzner  - Akademia Górniczo-Hutnicza
-          Dariusz Teodorski - KGHM Polska Miedź S.A.
-          Roman Grzelczak -  KGHM Polska Miedź S.A.,Huta Miedzi Głogów
-          Artur Więznowski - KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi Legnica
-          Zygmunt Woźny - KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi Cedynia
-          Tadeusz Baj - Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
-          Marek Szczerbiak -  PIEC-BUD Wrocław, Sp.z o.o.
 
Organizacja  konferencji była wyrazem uznania dla wysokiej pozycji KGHM PM S.A. w światowej produkcji miedzi i srebra oraz wyrazem dobrej współpracy środowisk naukowych, firm projektowych, dostawców maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstw związanych z przemysłem miedziowym w skali Polski, a także w skali globalnej.
 
 W Prezydium konferencji zasiedli : dr Herbert Wirth, prof.Zbigniew Śmieszek,
 prof. Krzysztof Fitzner, Roman Grzelczak, Artur Więznowski, Zygmunt Woźny, Andrzej Konieczny, Andrzej Chmielarz.
 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem przewodniczącego konferencji
prof. Zbigniewa Śmieszka , który zwrócił uwagę na to, że „ rozwój metalurgii metali nieżelaznych podlega w coraz większym stopniu pewnym zasadom i wymogom, takim jak:
-        wymogi zrównoważonego rozwoju,
-        wymogi ochrony środowiska,
-        wymogi oparcia rozwoju o paradygmat: nauka – badania – innowacyjność; następny Program Ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie miał nazwę „Badania i innowacyjność – Horyzont 2020”,co oznacza potrzebę narastającej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw,
-        wymóg innowacyjności produkcji ,stanowi w coraz większym stopniu warunek nowoczesności i konkurencyjności w pełni przecież globalnej światowej gospodarce, w tym produkcji miedzi,
-        wymóg społecznej odpowiedzialności biznesu i przedsiębiorstw,
-        wymóg bezpieczeństwa surowcowego i materiałowego Europy, łącznie z zabezpieczeniem surowców i metali krytycznych, a  metalurgia miedzi jest ważnym źródłem tych metali”
 
 Następnie głos zabrał przewodniczący Komitetu Honorowego konferencji dr Herbert Wirth, otwierając oficjalnie konferencję. Prezes H.Wirth przedstawił główny zarys 50-letniej działalności KGHM Polska Miedź S.A., a następnie omówił stan aktualny i tendencje rozwojowe tego jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie, z własnych koncentratów. KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi dynamiczną politykę rozwoju górnictwa, przeróbki rud, hutnictwa oraz przetwórstwa miedzi. Wyrazem tego są takie działania jak:
-          inwestycje zagraniczne w zakresie górnictwa rud,
-          unowocześnienie przeróbki rud w oparciu o maszyny flotacyjne IMN,
-          budowa II-go pieca zawiesinowego,
-          przewidywane nowe instalacje dla przerobu złomów miedziowych oraz elektrorafinacji miedzi nowej generacji
 
Podczas konferencji wygłoszono 48 referatów,  w tym 8 referatów plenarnych:
  •  Landau Michael , Aurubis AG:  Aurubis has to face new challenges
  •   Knuutila Kari,Outotec Oyj : KGHM Polska Miedź S.A. and  OUTOTEC - success through technology collaboration
  • Reuter Markus A., Matusewicz Robert, Hughes Stephen, Outotec Pty Ltd.: Secondary copper processing using Outotec’s Ausmelt TSL process
  •  Czernecki  Józef , Instytut Metali Nieżelaznych :  Rozwój metalurgii miedzi  w Polsce/ Development of copper pyrometallurgy in Poland
  • Piret Norbert L., Piret and Stolberg Partners :  Secondary copper processing in primary smelters: its implications to the secondary copper industry
  • Stål Jan, Boliden Mineral AB : Boliden Rὄnnskär Smelter: Challengies and opportunities for modern smelting
  •  Florian Kongoli, O’Brien Edward Z., Llubani S.,  McBow Ian,  FLOGEN Technologies Inc. Montreal, FLOGEN Technologies Inc., Wilmington: Sustainable developments in extractive metallurgy of copper
  • Chmielarz Andrzej , Instytut Metali Nieżelaznych: Problemy hydrometalurgii miedzi w Polsce/ Problems of copper hydrometallurgy in Poland
 
Przez trzy dni naukowcy i specjaliści z Polski oraz wielu krajów  Europy i świata dyskutowali  nt. metalurgii miedzi w szerokim zakresie : od przeróbki rud do przetwórstwa i nowych materiałów,  koncentrując się głównie na zagadnieniach piro-i hydrometalurgii miedzi, łącznie z zagadnieniami ochrony środowiska, maszyni urządzeń, metali towarzyszących i techniki cieplnej .
 
W pierwszym dniu obrad, po sesji plenarnej referaty wygłosili:Woźny Zygmunt -  KGHM Polska Miedź S.A,Lautsch Thomas z  KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH oraz  Katarzyna Leszczyńska-Sejda i Andrzej Wieniewski z Instytutu Metali Nieżelaznych.
 
Drugi dzień obrad toczył się w dwóch sesjach równoległych , pierwsza była poświęcona zagadnieniom pirometalurgii, druga zgromadziła specjalistów zajmujących się  hydrometalurgią miedzi.
 
Bogatą problematykę z zakresu pirometalurgii miedzi w swoich  referatach przedstawili : Soszyński Wojciech-Bipromt S.A., Foerier Stijn - Umicore Precious Metals Refining,Lux Timm.: ANDRITZ Maerz GmbH,Taskinen Pekka - Aalto University,Schmedders Tim -  Küttner GmbH, Słoma Mariusz - METSO,S.Maurell-Lopez - RWTH Aachen, Darłak Marian- Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Jurkiewicz Rafał - ZM Invest S.A.,Talja Jyri - Kumera Corporation, Wang Xuan - Katholieke Universiteit Leuven , Madej Piotr, Szczerba Jacek, Kucharski Marian , Górniak Grzegorz z Akademii Górniczo-Hutniczej, Mrozowski Jan, Prajsnar Ryszard – Instytut Metali Nieżelaznych,Dąbrowski Marek, IMN O/Legnica. W sumie w tej sesji wygłoszono 17 referatów.
 
  Równie bogata i ciekawa była sesja poświęcona zagadnieniom hydrometalurgii,w której wystąpili : Gherghe Liliana-  National R&D Institute for Nonferrous and Rare Metals, Aromaa Jari - Aalto University,Feist Rudi H.- Fluorochemika Poland, Łoś Przemysław-Instytut Chemii Przemysłowej, Lindquist Björn -Tilek AB  ,Balasubramanian R- National University of Singapore, Szubert Agnieszka- KGHM Cuprum, Hanke Michał-Instytut Metali Nieżelaznych , Lillo Alex T.- Brochot,Wenzl Christine - METTOP GmbH, Chmielewski Tomasz-Politechnika Wrocławska, Coldewey Robert - HEINKEL Group,Legierski Tadeusz – AMEplus.
 
Tematyka trzeciego dnia obrad poświęcona była w większości zagadnieniom przetwórstwa  miedzi, bardzo interesujące referaty w tym zakresie wygłosili: Pantazopoulos George-ELKEME Hellenic Research Centre for Metals S.A, Kawecki Artur,Smyrak Beata, Walkowicz Monika – Akademia Górniczo-Hutnicza, Malec Witold - Instytut Metali Nieżelaznych.
 
 Wymiana poglądów i doświadczeń prowadzona była również w kuluarach , w trakcie  przerw w obradach, podczas których można było zapoznać  się z działalnością i osiągnięciami firm prezentującymi się na wystawie towarzyszącej konferencji.
Były to m.in. Agellis Group, Brochot, Mostostal Zabrze, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” , Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
 
Wieczorem 26 października, w pierwszym dniu obrad uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji w restauracji w Hotelu Grand, a w dniu następnym 27 października w „Jamie Michalika”,  legendarnej kawiarni  artystycznej, która od ponad 115 lat przyciąga swoją historią, atmosferą i pięknymi wnętrzami.   
Z pewnością spacer nocną porą  ulicami starego, królewskiego miasta Krakowa , dostarczył również niezapomnianych przeżyć.
 
Na zakończenie konferencji prof. Zbigniew Śmieszek, prezes SITMN i dyrektor IMN, zapewnił, że organizatorzy będą już powoli przygotowywać się do następnej konferencji,  której tematyka poświęcona będzie metalurgii metali nieżelaznych
i  wyraził nadzieję, „że na tej konferencji spotkamy się w podobnym albo jeszcze większym gronie”.
 
Oprac.A.Skotnicka
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij