IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

PROEKOLOGICZNA TECHNOLOGIA ODZYSKU METALI KRYTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH Z KATALIZATORÓW PETROCHEMICZNYCH O ZREDUKOWANYM ŚLADZIE WĘGLOWYM OSIĄGNIĘTA POPRZEZ ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH METOD SEPARACJI

Projekt nr:
LIDER13/0133/2022

Akronim: Cat-Re(co2)ver

TECHNOLOGIA PRZEKSZTAŁCENIA MIKRO I NANOWŁÓKIEN OTRZYMYWANYCH W POLU ELEKTROSTATYCZNYM W INNOWACYJNE OBIEKTY I ZDEFINIOWANEJ ŚREDNICY I WŁAŚCIWOŚCIACH

Projekt nr:
LIDER/47/0242/L-12/20/NCBR/2021

Akronim: TECHFIB

Projekty zrealizowane

OPRACOWANIE, WYTWORZENIE I ATESTACJA NOWYCH MATRYCOWYCH CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA DLA WYBRANYCH STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

Projekt nr:
LIDER/29/0110/L-11/19/NCBR/2020

Akronim: Non-ferrousCRMs

BADANIA NAD METODAMI PREPARATYKI PRÓBEK WYBRANYCH SPOIW I OPRACOWANIE PROCEDUR ANALITYCZNYCH POZWALAJĄCYCH NA ICH SZYBKĄ I POPRAWNĄ ANALIZĘ METODĄ FLUORESCENCYJNEJ SPEKTOMETRII RENTGENOWSKIEJ

Projekt nr:
LIDER/010/438/L-4/12/NCBR/2013
Projekt ma na celu opracowanie szybkich oraz poprawnych metod preparatyki próbek wybranych stopów lutowniczych (m.in. nowoczesnych miękkich spoiw bezołowiowych) oraz warunków ich analiz metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ODZYSKU GERMANU Z ODPADÓW POLSKIEGO HUTNICTWA CYNKU

Projekt nr:
LIDER/43/0159/L-11/19/NCBR/2020