IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty zrealizowane

Produkty o strukturze nanocząsteczek z nowych zasobów mineralnych w Europie / Nano-particle products from new mineral resources in Europe

Projekt nr:
228559

Akronim: PROMINE 

Głównym celem projektu realizowanego w ramach priorytetu „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne” było opracowanie technologii produkcji nowych materiałów i produktów pochodzących z surowców mineralnych oraz stworzenie geologicznych podstaw pozyskiwania surowców w Europie.

Opracowanie nowych nanokompozytów przy użyciu surowców z przemysłu wydobywczego / Development of new nanocomposites using materials from mining industry

Projekt nr:
263942

Akronim: NANOMINING

Głównym celem projektu było opracowanie technologii związanych z odzyskiem srebra z surowców wtórnych oraz produkcją nanokompozytów.

Partnerstwo na rzecz materiałów – badania i innowacje w zakresie materiałów na bazie łańcucha wartości / Alliance for Materials – A value chain approach to materials research and innovation

Projekt nr:
319142

Akronim: MatVal

Głównym celem projektu było utworzenie międzynarodowej sieci współpracy w zakresie nowych materiałów i ich wytwarzania w Europie. Kluczowym  elementem tej współpracy jest integracja samych wykonawców, zasobów oraz strategii działania w celu usprawnienia procesu wytwarzania zaawansowanych materiałów z uwzględnieniem całego łańcucha wartości dodanej.

 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij