IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty zrealizowane

PLATFORMA INFORMATYCZNA BAZ DANYCH DLA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH

Projekt nr:
POIG.02.03.02-00-022/09

Idea projektu „Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych” opierała się na wnioskach z wieloletnich doświadczeń Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych. 

Koncepcja Open Innovation i inicjatywy na rzecz transferu technologii wskazują na konsorcja sieciowe jako główne miejsca powstawania nowych technologii/innowacji oraz potwierdzają konieczność właściwej komunikacji między partnerami naukowymi i przemysłowymi w każdej fazie procesu badawczego. Realizacja projektu ukierunkowana była na eliminację barier utrudniających współpracę naukowców i jednostek badawczych podczas planowania i realizacji projektów badawczych oraz wyposażenie jednostek badawczych w narzędzia umożliwiające zdynamizowanie współpracy z przemysłem.

 


UZYSKANIE OCHRONY PATENTOWEJ TECHNOLOGII ODSIARCZANIA PASTY AKUMULATOROWEJ

Projekt nr:
POIG.01.03.02-24-017/09

Celem projektu jest upowszechnienie i komercjalizacja zintegrowanej technologii odzysku ołowiu ze złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych opracowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych we współpracy z partnerem przemysłowym Orzeł Biały SA w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

UZYSKANIE OCHRONY PATENTOWEJ ELEKTROCHEMICZNEGO SPOSOBU OTRZYMYWANIA STOPÓW REN-NIKIEL

Projekt nr:
POIG.01.03.02-24-027/12

Celem projektu jest upowszechnienie i komercjalizacja sposobu otrzymywania stopów ren-nikiel opracowanych w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij